Om MuseumsIT

MuseumsIT er it-avdelingen til over 1000 museums­ansatte.

Felles drift

Vi drifter og vedlikeholder museenes it-systemer og sørger for at alt fungerer som det skal.

Felles support

Vi håndterer museenes it-support og yter brukerstøtte til de ansatte.

Felles rammeavtaler

Vi forhandler og inngår felles rammeavtaler for innkjøp av it-utstyr og lisenser på vegne av museene.

Felles prosjekter

Vi leder fellesprosjekter for anskaffelse og innføring av nye it-systemer på tvers av museene.

Eiere og organisasjon

MuseumsIT ble stiftet 1. desember 2011.

Eiere

  • Anno museum
  • MiA - Museene i Akershus
  • Museene i Sør-Trøndelag
  • Norsk Folkemuseum
  • Stiftelsen Lillehammer museum
  • Østfoldmuseene
  • Vestfoldmuseene

Styre og ledelse

  • Styreleder: Torunn Gudesen
  • Daglig leder: Lewi Nordby